Kernelul este sub forma unei arhive tar. Sa presupunem ca aceasta arhiva se numeste: Linux.tax.bz2 .

Pentru a dezarhiva aceasta arhiva, folosim comanda: tar -xjvf  Linux.tar.bz . Dupa dezarhivare, se creaza un director Linux in care se regasesc sursele de kernel. Acest director il mutam in: /usr/src . Dupa aceasta, dam urmatoarele comenzi in ordine:

  • cd /usr/src/Linux ;
  • make mrproper ;
  • make menuconfig ;
  • make bzImage ;
  • make modules ;
  • make modules_install .

Copiem „/usr/src/Linux/arch/i386/bzImage”  in „/boot” ,  iar „/usr/src/Linux/System.map” in „/boot” .

Modificam in „LILO” linia „image=…….” cu calea catre „/boot/bzImage”