Există situaţii când baza de date revisal (revisal.db) se corupe din anumite motive. Putem să reparăm această bază de date astfel:

 1. se face o copie de siguranţă la baza de date revisal.db;
 2. se creează un director nou, de ex. REPARARE_REVISAL;
 3. descărcam programul SQLite3 de aici în directorul creat la pasul 1 (REPARARE_REVISAL);
 4. se copiaza textul de mai jos într-un fisier notepad.
  @echo off
  setlocal
  SET NAME=revisal
  SET DATABASE=%NAME%.db
  SET BACKUP=%NAME%_original.db
  SET TEMP=%NAME%_temp.db
  echo:
  echo:
  echo ===========================================================================
  echo Faceti o copie de siguranta pentru fisierul: %NAME%.db inainte de a incepe!
  echo ===========================================================================
  echo:
  echo:
  SET /p userinp=Continuati ? [Y/N]
  SET userinp=%userinp:~0,1%
  IF „%userinp%”==”y” GOTO :lp1
  IF „%userinp%”==”Y” GOTO :lp1
  echo Nu exista fisier!
  GOTO :end
  :lp1
  IF EXIST %BACKUP% GOTO :error_backup_exists
  echo:
  echo Pornire reparare…
  echo:
  echo Copying ‘%DATABASE%’ to ‘%BACKUP%’
  copy %DATABASE% %BACKUP%
  echo:
  echo Reparare baza de date, asteptati…
  IF EXIST %TEMP% del %TEMP%
  sqlite3.exe %BACKUP% .dump | sqlite3.exe %TEMP%
  echo:
  echo Copying ‘%TEMP%’ to ‘%DATABASE%’
  copy %TEMP% %DATABASE%
  del %TEMP%
  echo:
  echo Gata!
  GOTO :end
  :error_backup_exists
  echo:
  echo Nu pot continua deoarece %BACKUP% exista!
  echo:
  echo Redenumeste %BACKUP% si incearca din nou!
  :end
  echo:
  echo:
  pause
 5. din Notepad, se alege din meniul „File„, opţiunea „SaveAs”  şi se dă numele „reparare_revisal_db.bat„, iar la „Save as type” se alege „All files„;
 6. acest fisier se copiază în directorul de la punctul 2;
 7. se copiază în directorul creat la pasul 1 (REPARARE_REVISAL) baza de date revisal.db;
 8. se execută fişierul „reparare_revisal_db.bat„;
 9. se copiază fişierul nou creat si reparat: revisal.db din directorul  REPARARE_REVISAL în locaţia de unde aplicaţia foloseşte acest fişier şi se verifică dacă revisalul funcţionează normal.
Obs.: Baza de date Revisal.db se gaseşte în locaţia: „C:\Documents and Settings\sss\Application Data\Teamnet\Revisal\…” .
Unde: sss – reprezintă numele utilizatorului care este conectat în windows.