O modalitate de a include un text între acolate într-un document word este urmatorul:

Insert->Shapes->inserăm acoladă închisă şi acoladă deschisă->Text Box->introducem textul şi poziţionăm căsuţa text intre cele 2 acolade