Există mai multe modalităţi de a importa o bază de date MySql, dar ce-a mai simplă metodă este următoarea:

1)  presupunem că avem instalat programul Xampp pe ambele servere;

2)  mergem pe serverul unde avem baza de date pe care dorim să o importăm pe un alt server;

3) START->cmd->ajungem in subdirectorul BIN din MySql->mysqldump -u numele_utilizatorului  -p parola  baza_de_date > calea_unde_se_salvează\nume.dump

4) mergem pe serverul unde dorim să importăm baza de date

5) cmd->ajungem în subdirectorul BIN din MySql->mysql -u nume_utilizator -p parola

6) create database nume_baza_de_date;

7) exit;

8) cmd->mysql -u nume_utilizator -p parola nume_baza_de_date < …\nume.dump

Obs:

1) SHOW databases;  – vedem toate bazele de date MySql

2) SHOW tables; -vedem toate tabelele dintr-o bază de date.