O modalitate simplă de a exporta o tabelă MySql în CSV, se poate face folosind comanda SELECT astfel:

SELECT  *  FROM nume_tabela INTO OUTFILE  ‘/tmp/filename.csv’  FIELDS TERMINATED BY  ‘;’  ENCLOSED BY ”  LINES TERMINATED BY ‘\n’ STARTING  BY ”

Soluţie oferită de:  Ciro Giametta